Podmienky používania

Vitajte na webovej stránke casinoice-sk.click. Prosim, prečítajte si tieto podmienky používania starostlivo pred používaním našej stránky.

Prijatie podmienok

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s týmito podmienkami používania. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nepristupujte k našej stránke a nepoužívajte jej služby.

Tomu, kto pristupuje alebo používa našu webovú stránku, sa považuje, že vyjadril súhlas s týmito podmienkami používania a zaväzuje sa k ich dodržiavaniu.

Obmedzenia zodpovednosti

Informácie a obsah uverejnený na tejto webovej stránke slúžia len na informačné účely. Doménu.com spravuje a udržiava poverená osoba, ktorá však nezodpovedá za presnosť, úplnosť ani aktuálnosť informácií na tejto stránke.

Doména.com nie je zodpovedná za akékoľvek straty alebo škody, ktoré vzniknú v dôsledku použitia tejto webovej stránky.

Všetky odkazy na iné webové stránky nemajú za cieľ schvaľovať obsah týchto stránok a nezodpovedáme za obsah týchto odkazovaných webových stránok.

Autorské práva

Všetok obsah na tejto webovej stránke, vrátane textov, obrázkov a grafík, je chránený autorskými právami a je majetkom doména.com, pokiaľ nie je uvedené inak.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka autorských práv nie je povolené kopírovať, distribuovať, prepisovať alebo používať akýkoľvek obsah tejto webovej stránky.

Zmeny podmienok používania

Máme právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky používania. Ak sa tieto podmienky zmenia, budú tieto zmeny uverejnené na tejto webovej stránke. Odporúčame pravidelne kontrolovať tieto podmienky používania na zistenie akýchkoľvek zmien.

Pokračovaním v používaní tejto webovej stránky po zverejnení zmien týchto podmienok používania sa považuje, že ste tieto zmeny akceptovali.