Zásady ochrany osobných údajov

V casinoice-sk.click si plne uvedomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov našich návštevníkov a používateľov. Táto ochrana je pre nás veľmi dôležitá a snažíme sa prijímať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie vašich osobných údajov. Práca s osobnými údajmi prebieha v súlade s platnými zákonnými predpismi na Slovensku.

Pri poskytovaní osobných údajov dbáme na ich spracovanie transparentne, korektne a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. Týmto textom vás chceme oboznámiť s tým, aké údaje zhromažďujeme, ako ich používame a aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Zbieranie osobných údajov

Pri návšteve našej webovej stránky je možné, že zhromažďujeme určité údaje o vás. Patrí sem napríklad vaša IP adresa, typ prehliadača, operačný systém a dátum a čas, kedy ste na stránku pristúpili. Tieto údaje slúžia len na analytické účely a nie sú priamo spojené s vašou osobou.

Ak sa rozhodnete spolupracovať s nami, môžeme vás požiadať o osobné údaje, ako napríklad vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Tieto informácie nám pomáhajú poskytovať vám lepší a personalizovaný servis a smerovať naše služby viac k vašim potrebám.

  • Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sú dobrovoľne poskytnuté používateľmi.
  • Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám bez vopred získaného súhlasu.
  • Použité osobné údaje sú chránené proti neoprávnenému prístupu a zneužitiu.

Vaše súhlasy môžete kedykoľvek odvolať.

Používanie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžeme používať na rôzne účely, vrátane:

  • Komunikácie s vami a odpovede na vaše otázky a požiadavky.
  • Poskytovania informácií o našich produktoch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať.
  • Personalizovania a vylepšovania našich služieb a webovej stránky.
  • Analýzy používateľského správania a zlepšovania našich marketingových kampaní.

Pri poskytovaní osobných údajov sme povinní dodržiavať všetky relevantné zákonné nariadenia a neregulované zásady ochrany osobných údajov.

Sprístupnenie tretím stranám

V určitých prípadoch môže byť nutné sprístupniť určité údaje tretím stranám, ktoré nám pomáhajú poskytovať naše služby a splniť vaše požiadavky. Tieto tretie strany majú povinnosť zachovávať dôvernosť týchto údajov a používať ich len v súlade s našimi pokynmi.

  • V zmysle platných zákonov a nariadení môže byť tiež nutné odovzdanie údajov orgánom činným v trestnom konaní alebo iným verejným orgánom, ak to vyžaduje právny predpis.
  • V žiadnom prípade neposkytneme vaše údaje tretím stranám pre účely správy marketingových kampaní alebo iných neoprávnených účelov.